Caps Lock

Caps Lock

ฟรี
เครื่องมือฟรี แบบง่ายๆ เพื่อแจ้งให้คุณทราบสถานะของแป้น Caps Lock ของคุณ
คะแนนผู้ใช้
4.5  (16 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.6
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 3 รางวัล
เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่แสดงสถานะของแป้น Caps Lock บนหน้าจอ และยังเลือกให้บอกสถานะของแป้น Caps Lock ได้อีกด้วย.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • ฟังก์ชันการทำงาน ที่ง่ายมาก แต่มีประโยชน์.
  • ตัวเลือกให้เตือนด้วยเสียง.

ข้อเสีย

  • ไม่มี.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: